تبلیغات
خانواده سالم درپرتواسلام - دومین راه موفقیت درزندگی مشترک؛داشتن هدف مشترک الهی

دومین راه موفقیت درزندگی مشترک؛داشتن هدف مشترک الهی

 دومین قدم برای رسیدن به موفقیت در زندگی مشترک،داشتن هدف مشترک الهی است
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین تقی پور امام جمعه بخش گتاب:

 ادامه ی سلسله مباحث 18 گام برای موفقیت در زندگی مشترک ؛ گام دوم "داشتن هدف مشترک الهی" است .

باید هدف های زوجین ، هدف های مشترک الهی باشد و الا درگیری پیش می آید.


شما باید در زندگی مشترک ، تعریف جدیدی از مضامین ارائه دهید.

بطور مثال : خوشحال کیست؟ آیا کسی که در حسابش مبالغ میلیاردی باشد را شاد و خوشحال می نامند؟ اگر چنین است پس چه پیش می آید که گاهی برخی افراد با این همه امکانات ، دست به خودکشی می زنند؟

پله دوم برای رسیدن به سقف آرامش ، داشتن هدف مشترک الهی است. اگر در زندگی ، مقصدمان جلب رضایت خداوند باشد ؛ همه چیز حل است. حالا آنجا ، خوشحالی و شکست و پیروزی ؛ دوباره تعریف می شوند.

امام جمعه محترم با بیان مثالی ادامه دادند : مثلا آقایی خسته از کارهای بیرون به منزل می آید. در این وقت خانم بخاطر مسائل دیگری در داخل خانه ، ناراحت است. حالا آقا که با این وضع مواجه شده دعوا راه بیاندازد که تو چته که نارحتی؟ من بیرون بودم ؛ خسته ام! یا به فکر درگیری فیزیکی بیفتد؟! اما فکر الهی می گوید بگذارم خانم کمی آرام شود بعد با او صحبت می کنم تا ببینم که مشکل از چیست.

یا اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود ر حالی که شوهرش را بی انصاف و ... هم می نامد و بیرون رفتن خود را رو ندادن به به شوهر می داند! اما از نظر اسلام این شکست خورده است.

خداوند در سوره ذاریات ، می فرماید : **ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون**

زوجین هم ازدواج کردند تا خداوند را بندگی کنند و به او برسند. بعضی ها برای پول زن ، با او ازدواج می کنند. بعضی های برای خوش قیافه بودن با او ازدواج می کنند. بعضی ها به هدف اینکه پدرخانم ، مسئولیتی دارد برای ازدواج اقدام می کنند.

اما در حدیث داریم که می فرماید : «کسی که زنی را به حلال و از مال حلال به ازدواج خود در آورد در حالیکه مقصد او از این ازدواج ، فخر فروشی است ؛ خداوند بوسیله ی این ازدواج جز بر ذلت و خواری او نمی افزایدو در قیامت به اندازه ی بهره ی او از این زن به عذاب گرفتار می شود.»

و نیز در روایت دیگری از حضرت امام محمد باقر علیه السلام داریم که : «کسی که با انچه خداوند را به خشم می آورد بدنبال کسب رضایت مردم باشد چنان خواهد شد که مردمی که از او ستایش می کردند او را سرزنش کنند.»

انسان باید همسری باخدا بگیرد چون اگر عصبانی شد بدنبال حل قضیه است و بدنبال دعوا نیست. در روایات است که بدنبال زنان گندم گون بروید. زنان با خیر و برکت! زنان مومن و متدینی که در خانه برایش آرامش بیاورند و آبروداری کنند.

پس عرض کردیم که دومین قدم برای رسیدن به موفقیت در زندگی مشترک ، داشتن هدف مشترک الهی است.

ادامه  "گامهای موفقیت در زندگی مشترک" ، خواهد آمد..